Werkwijze en nieuws

Adinf BV is het onafhankelijke adviesbureau ondergrondse infrastructuur, met als specialisatie telecom infrastructuren, en kan en zal de belangen van haar cliënten vrijuit verdedigen. Adinf BV is hierom de juiste keuze voor telecommunicatie bedrijven die ondersteuning wensen bij het veelomvattende beheer van hun infrastructuur en de daarmee gepaard gaande (reconstructie) projecten.

Naast onze werkzaamheden ten aanzien van het beheer van de infrastructuren in Nederland van onze clienten CenturyLink Communications NL BV, (voormalig Level3) euNetworks BV en Relined BV werkt Adinf BV, waar de diverse belangen elkaar niet raken, ook nauw samen met de diverse overheidsinstanties zoals de Provincie Noord Holland, het Ingenieursbureau Amsterdam, Rijkswaterstaat en het Ontwikkelingbedrijf gemeente Amsterdam. 

Indien u vragen heeft of informatie wenst ten aanzien van de infrastructuren van onze cliënten dan verwijzen wij u voor de juiste contactgegevens graag naar onze pagina 'infrabeheer'.

De missie van ons team, dat onder leiding staat van Eddy van den Hazel, is om uw bedrijf ondersteuning op maat te bieden. Geen loze beloftes, geen standaard pakketten maar een heldere transparante aanpak en maatwerk, zoals u dat wenst.

Adinf BV kan voor uw bedrijf onder meer ondersteuning verzorgen bij:

  • Het dagelijks beheer van uw infrastructuur; de afhandeling van graaf-, oriëntatiemeldingen maar ook informatie aanvragen (WIOR en wenstracé).
  • De werkvoorbereiding van reconstructie werkzaamheden.
  • Het (fysiek) begeleiden van reconstructie werkzaamheden. 
  • Een trace onderzoek voor de uitbreiding van uw infrastructuur.
  • De bemiddeling bij aankoop van (delen van) infrastructuur van derden.
  • De werkvoorbereiding van uitbreiding en/of de realisatie van klantaansluiting aan uw infrastructuur.
  • De begeleiding van werkzaamheden t.b.v. de uitbreiding van uw infrastructuur.
  • Het aanvragen van instemmingbesluiten, keurontheffingen, Pro Rail vergunningen of anderszins.

Juist als u een project onder handen heeft met een hoge moeilijkheidsgraad of een 'second opinion' wenst, dan verzoeken wij u eens vrijblijvend contact met ons op te nemen. Geen uitdaging is ons te groot!

Adinf BV levert ondersteuning op maat!