Beheer is maatwerk

Deskundig personeel

Het beheer van uw infrastructuur behelst voor Adinf BV veel meer dan het afgeven van een standaard antwoord op een aanmelding van werkzaamheden. Bij Adinf BV worden alle aanmeldingen door deskundig personeel op serieuze wijze vergeleken met de ligging van uw bestaande infrastructuur en wordt er, indien van toepassing, keer op keer een op maat gesneden antwoord geformuleerd.

Hiernaast kunnen wij, door onze onafhankelijke positie, tijdens projectvergaderingen vrijuit en zonder enig voorbehoud uw belangen optimaal dienen. Wij wijzen u er in dit kader op, dat wij er, vanuit onze onafhankelijke positie, geen enkel belang bij hebben dat uw infrastructuur verlegd wordt. U heeft immers een contract met ons waarin wij reeds betaald worden voor onze diensten.

Infrastructuur verleggen

Mocht uw infrastructuur onverhoopt toch verlegd moeten worden dan hebben wij er geen enkel belang bij, dat dit door een specifieke aannemer gebeurt. Hiermee kunnen wij de uit te voeren werkzaamheden in concurrentie op de markt plaatsen en onderscheiden wij ons terdege van diverse andere aanbieders van soortgelijke diensten.

Wij kunnen ook voor uw bedrijf deze klus uit handen nemen.

Beheren van infrastructuren

Wij beheren sinds 2010 de infrastructuren van Lumen Technologies NL BV en euNetworks BV. Voor Relined BV beheren wij haar infrastructuur al vanaf 2012.

Wij verzorgen voor genoemde bedrijven de beantwoording van de graaf-, en oriëntatiemeldingen op basis van een geautomatiseerd (KLIC-WIN) proces. Uiteraard geschiedt de beantwoording van de meldingen geheel conform de eisen van de WIBON, de Wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken.

Afhandelen van informatie aanvragen

Hiernaast handelen wij alle informatie aanvragen (waaronder wenstracé) ten aanzien van de infrastructuren af. Tevens behartigen wij de belangen van Lumen Technologies NL BV, euNetworks BV en Relined BV in de diverse contactmomenten en projectvergaderingen.

Voor informatie aanvragen ten aanzien van de infrastructuren van Lumen Technologies NL BV, euNetworks BV en Relined BV kunt u onderstaande gegevens hanteren.

Lumen p/a Adinf BV
Joop Geesinkweg 310
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
T 020 600 1872
E lumen@adinfbv.nl

euNetworks p/a Adinf BV
Joop Geesinkweg 310
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
T 020 600 1872
E eunetworks@adinfbv.nl

Relined p/a Adinf BV
Joop Geesinkweg 310
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
T 020 600 1872
E relined@adinfbv.nl

Neem eens een kijkje op onze LinkedIn pagina voor de actuele projecten
Bekijk