in opdracht van Rijkswaterstaat - Zuidasdok

SAA A10 Brug over de Amstel Amsterdam

De brug in de RW A10 over de Amstel wordt in het kader van het Zuidasdok flink verbreed. Hierdoor zal de bestaande combi gestuurde boring telecom verlaten moeten worden omdat de fundering van de verbreding van het viaduct, alsmede de fundering van diverse remwerken in de Amstel, de boring zullen doorsnijden. Hiernaast liggen de diverse tracés onder het huidige viaduct en de verbreding in de weg voor de realisatie van de verbreding.

Adinf BV heeft op verzoek van Rijkswaterstaat / Zuidasdok de engineering verzorgd van een totaal oplossing voor de veertien (14) telecommunicatiebedrijven welke hierbij zwaarwegende belangen hebben. De bedachte en uitgevoerde oplossing is gelegen in de realisatie van een viertal forse gestuurde boringen en diverse aanliggende tracés. De werkzaamheden zijn geheel naar genoegen van Rijkswaterstaat en de telecommunicatiebedrijven, onder regie van Adinf BV, gerealiseerd.

Neem eens een kijkje op onze LinkedIn pagina voor de actuele projecten
Bekijk