Privacy verklaring

Privacy Verklaring van Adinf B.V.,

gevestigd aan:
Adinf B.V.
Joop Geesinkweg 310
1114 AB Amsterdam Duivendrecht

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adinf B.V.
Postbus 94574
1090 GN Amsterdam
TEL: +31 (0)20 600 1872
Website: http://www.adinfbv.nl/

Eddy van den Hazel is verantwoordelijk voor de afhandeling voor vragen gericht op deze Privacy Verklaring. Hij is te bereiken via evdh@adinfbv.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adinf B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAWTE-gegevens voor contact, correspondentie en-of dienstverlening:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Externe IP-adressen van de websitebezoeker

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Adinf B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Adinf B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adinf B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adinf B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAWTE-gegevens gerelateerd aan gebruik voor contact worden bewaard tot verbreken van de klantrelatie of indien u bezwaar maakt.

NAWTE-gegevens gerelateerd aan dienstverlening worden 7 jaar na verbreken van de klantrelatie bewaard om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgevingen.

IP-adres gegevens gerelateerd aan de bezoek van onze website worden 14 maanden na bezoek bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adinf B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een met relatie afgesloten overeenkomst en om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Adinf B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adinf B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit geen invloed heeft op onze verplichtingen vanuit de Fiscale Wetgeving en Jaarrekeningrecht.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adinf B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar evdh@adinfbv.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Adinf B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens,.

Dat kan via de volgende links:

Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adinf B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met evdh@adinfbv.nl.

Adinf B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Gebruik van een in binnen de EU gehoste cloud voorzieningen dat is beveiligd middels een unieke gebruikersnaam/wachtwoord en beveiligde verbinding.
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.