Beheren van infrastructuren

Wij beheren sinds 2010 de infrastructuren van CenturyLink Communications NL BV en euNetworks BV. Voor Relined BV beheren wij haar (Amsterdamse) infrastructuur al vanaf 2012.

Wij verzorgen voor genoemde bedrijven de beantwoording van de graaf-, en oriëntatiemeldingen op basis van een geautomatiseerd (KLIC-WIN) proces. Uiteraard geschiedt de beantwoording van de meldingen geheel conform de eisen van de WIBON, de Wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken.