in opdracht van de Provincie Zuid Holland

Lammenschansplein Leiden

Het project Rijnland Route is een nieuwe weg tussen Katwijk - via de A44 - en de A4 bij Leiden. Op dit moment kunnen de N206 Europaweg en het Lammenschansplein het huidige verkeer niet aan. Hierdoor ontstaan er regelmatig files. Daarom zal de N206 Europaweg tussen het Lammenschansplein en de A4 worden verbreed. De Lammebrug en de Trekvlietbrug worden vervangen door hogere bruggen. In het gebied, dat nu zal worden aangepakt (Europaweg en Lammenschansplein eo), liggen vele kabels en leidingen die niet kunnen worden gehandhaafd en dus op een dusdanige wijze dienen te worden aangepast dat deze de uitvoering van de gewenste (weg)werkzaamheden zo min mogelijk belemmeren. 

Provincie Zuid-Holland heeft een oplossing gevonden door zoveel als mogelijk kabels en leidingen vooruitlopend op de uitvoering van de wegwerkzaamheden (gecombineerd) te verleggen. Dit verleggen zal grotendeels geschieden middels meerdere gecombineerde gestuurde boringen.

Provincie Zuid-Holland heeft daartoe Adinf BV gevraagd om een 10-tal (complexe) gecombineerde gestuurde boringen voor alle belanghebbende partijen te engineeren en een bestek hiervoor te schrijven, zodat de Provincie Zuid-Holland het werk als geheel op de markt kan zetten. Deze werkzaamheden zijn zeer complex, gezien de vele belanghebbenden, onderlinge verwevenheid van de nieuwe en bestaande gestuurde boringen, eisen van de vergunningverlenende instanties en de maakbaarheid.

Provincie Zuid-Holland is zeer tevreden over onze aanpak en de voortgang van de werkzaamheden.

Neem eens een kijkje op onze LinkedIn pagina voor de actuele projecten
Bekijk